Min friske hverdag

Jeg har klokketro på at god helse kan kjøpes for penger, så jeg investerer tid og penger i meg selv hver eneste dag. 95 % av det jeg spiser og drikker, er økologisk, 2 % er biodynamisk og de resterende 3 er fra den konvensjonelle del av tilbudet. Jeg kjøper så å si aldri noe som […]

Hvordan løse alle problemer?

Det er ikke mulig å løse alle problemer, i allefall ikke samtidig. Min holdning er likevel at du kan løse mang utfordringer ved å velge ulike konvensjonelle og alternative behandlingsmetoder, men du kommer raskere og bedre frem til et godt resultat når du starter med å se på din fysiske kropps tilstand og kvaliteten på inntaket […]

Hvordan jeg arbeider

Jeg utvikler min bedrift etter metoden ORGANISK som er lite beskrevet. For mine samarbeidspartnere og forretningsforbindelser, kan det virke uoversiktelig, men dette handler om å følge «flowet» og prøve å lytte til så vel meg selv som omverden. Den største utfordringen er nok den at jeg ikke kan skrive en tradisjonell forretningsplan. Istedet henviser jeg […]

Faktorenes orden har stor betydning

Hvis du ønsker å få det bedre, er rekkefølgen på tiltakene minst like viktig som hvilke tiltak du  iverksetter. Begynn med å finne ut om du er belastning med metaller og rester av giftstoffer enten fra plastproduksjon eller landbruk eller annen industri (herunder også miljøgifter som støv fra asfalt). Når du kan fått en god […]

Slukke eller tenne?

Det pågår en stor diskusjon og forbruk av penger i alt det som rører seg om gener. Det ligger i genene, sier mange – og dermed er det liksom ikke noe med å gjøre. Men det kan godt hende at det er det. En av mine lærere har skrevet en spennende bok som blant annet […]

Fremme eller hemme?

Dette er også en måte å tenke på som kan gjøre livet lettere for mange. Hvis du kan fremme alt som gjør deg godt og hemme alt som gjør deg vondt, har du kommet godt på vei. Du kan godt bruke Demings sirkel for kontinuerlig forbedring til dette arbeidet også. Min helt klare anbefaling, er […]